loading
loading
Yükleniyor...
close
UZEM    Yönetmelikler    Bilgi Bankası    0549 588 22 20 - 0532 588 16 64 - 0212 588 22 22

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika Programı

2. SEVİYE YANGIN EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?
 

Yangın Güvenliği kapsamında, gelişen teknoloji ve akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan güncel bilgilere sahibi olmak.

Yangın güvenlik tedbirlerinin iş sağlığı ve güvenliği nezdindeki önemini yasal mevzuatlar çerçevesinde bilmek.

Yangın ve yangına neden olabilecek risk etmenlerinin bilinmesi ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak.

Eğitime katılan kursiyerlerin almış olduğu eğitim sonunda, kamu ve ticari kurum çalışanlarına bilgilendirme eğitimi ve işletmelerde oluşabilecek yangın ve can kayıplarının azaltılmasının yanında, ticari ve itibar kayıplarına engel olunması amaçlanmaktadır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik doğrultusunda işletmesinde alınması gereken yangın güvenlik önlemlerini bilmek.

Yangın çıkış sebebinin tespitindeki temel prensipleri bilmek.

 2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİNİ 1. SEVİYEDEN FARKI NELERDİR?

 • Eğitime katılanların seviye-1 eğitimine ek olarak yeni ve farklı yangın riskleri içeren konular hakkında bilgilenmesini hedeflemektedir.
 • Eğitime katılanların yangın aşamaları hakkında teorik ve uygulamalı görsel ve beceri kapasitelerini arttırmaktadır.
 • İşletmelerin yangın güvenlik önlemleri ve yangın risk değerlendirmesi ve alınması gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlar doğrultusunda bilinmesi.
 • Yangın çıkış sebebinin tespitindeki temel prensipleri bilinmesi.

 2. SEVİYE YANGIN EĞİTİMİNİN YASAL DAYANAKLARI

 • 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
 • 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
 • 2012 Tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİNİN HEDEF KİTLESİ

 • Seviye 1 Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Kamu kurumlarında veya Özel sektörde en az 1 yıl iş tecrübesi sahibi olanlar
 • Kamu veya ticari kuruluşlarda en az lise mezunu olup, eğitim veren çalışanlar
 • Üniversitelerin ön lisans programından mezun olanlar veya devam edenler. (İş sağlığı ve iş güvenliği, Afet ve sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü)
 • A, B ve C sertifikasına sahip Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan iş güvenliği uzmanları.
 • Eğitici olarak Özel Eğitim Merkezlerinde çalışanlar.
 • İş Güvenliği Uzmanlığına aday olanlar.
 • Kuruma bağlı veya Bağımsız eğitim veren eğiticiler.
 • Yeni meslek edinmek isteyen veya eğitimci olmak isteyen en az üniversite ön lisans mezunları,
 • Kamu kuruluşlarında veya Özel Firmalarda görev yapan İSG uzmanları.

2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİN ŞEKLİ VE SÜRECİ;

         2.Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi toplam 6 gündür (48 saat).

 • 6 gün (48 saat) 4 Gün Teorik 2 gün (8 saat)  uygulama eğitimi şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Kursiyerlere Eğitim sonrasında sınav uygulanacaktır. Katılımcılara eğitim öncesi Sınav günü ve saati ayrıca bildirilecektir.  

 2. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİNE KATILAN HER KURSİYER;

 • Yangın Sınıfları ile riskleri ve özel yangınlar ve hususunda bilgi sahibi olur.
 • İşlemelerde yangın konusunda etkin risk analizi yapabilir.
 • Elektrik yangınlarının meydana geliş şeklini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması ile ilgili genel güvenlik önlemlerini bilir.
 • Metal yangınlarının yanma kimyasını bilir.
 • Hafif metal yangınlarına müdahale yöntemini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Patlamanın kimyasını bilir.
 • Patlayıcı ortamın tanımlar ve hangi tür işletmelerde patlama riski olabileceğini bilir.
 • Basınçlı kaplara dair alınması gereken genel güvenlik tedbirlerini bilir.
 • Yangın güvenliği kapsamında genel yasal mevzuatları yorumlayarak alınması gerekli yangın güvenlik tedbirlerini bilir.
 • Yanıcı ve parlayıcı madde depolama alanlarında alınması gerekli tedbirler hususunda bilgi sahibi olur.
 • İşletme, kurum veya kuruluşların yangın ve acil durumlarla ilgili hangi eğitimleri alması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin bileşenlerinin neler olduğunu, kullanımını, temizliğini, bakımını ve işletmeye göre farklı kıyafet seçilmesinin önemli olduğunu bilir.
 • Açık ve kapalı Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
 • Yangın ihbar ve alarm sistemlerinin çeşitlerini, çalışma mekanizmasını ve temel ve gelişmiş bileşenlerini bilir.
 • İşletmenin tehlike sınıfına, özel bir takım yangın risklerine ve yangın yüküne göre nasıl ve hangi tür bir alarm ve ihbar sistemine sahip olması gerektiğini bilir.
 • Otomatik söndürme sistemlerini ve söndürücü madde türlerini bilir.
 • Yangın çıkış sebebinin tespitindeki temel prensipleri bilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE KAPSAMINDAKİ KONULAR

ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLAR

 • Elektriğin tanımı
 • Akım gerilim ve direnç kavramları
 • Elektrik ile ilgili diğer kavramlar
 • Elektrik tehlikeleri
 • Elektriksel yangınların nedenleri
 • Elektriksel yangınların söndürülme yöntemleri
 • Elektriksel yangınlara karşı alınması gereken tedbirler

HAFİF METAL YANGINLARI

 • İşletmelerde kullanılan ve yanabilen hafif metaller
 • Yanabilen hafif metallerin türleri
 • Yanabilen hafif metallerin genel yanma prensipleri
 • Sanayide kullanılan ciddi yanabilen hafif metaller (magnezyum, titanyum, alüminyum, potasyum, sodyum, kalsiyum, zirkonyum).
 • Yanabilen hafif metallerin kullanıldığı kuruluşlarda yangın güvenlik önlemleri.
 • Yanabilen hafif metal yangınlarının söndürülme metotları.

PATLAYICI VE PARLAYICI YERLERDE YANGIN RİSKİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • Patlama ve parlama ile ilgili genel mevzuatlar.
 • Patlayıcı ortamların çeşitleri.
 • Patlama tehlikesi olan iş dalları.
 • Atex patlama ortamı
 • Patlama çeşitleri.
 • Kimyasal Mekanik fiziksel ve patlama.
 • Yanıcı buhar Gaz ve patlamaları
 • Toz patlamaları
 • Patlayıcı maddeler
 • Patlamanın bina ve canlılar üzerindeki negatif etkileri
 • Patlamaya karşı alınması gerekli olan genel güvenlik tedbirleri

İŞYERLERİ İÇİN GENEL YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
 • Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili genel yangın güvenlik tedbirleri.
 • Parlayıcı ve Yanıcı madde depolarında alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri.
 • Tanklar ve Basınçlı kaplarla ilgili alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri.
 • Elektrikle ilgili alınması gereken genel yangın güvenlik tedbirleri.
 • Acil durum ve Yangınlarla ilgili alınması gereken eğitimler

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

 • Yangına yaklaşım kıyafeti
 • Yangına yaklaşım kıyafetinde kullanılan lif çeşitleri
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin yanma, erime, tutuşma dereceleri
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin koruyucu katmanları
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin bakım ve temizliği
 • Kask (Baret)
 • Eldiven
 • Çizme
 • Koruyucu başlık (Anti-flash)
 • Gaz maskeleri
 • Alüminize kıyafet

TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZLARI

 • Temiz Hava Solunum Cihazlarının türleri
 • Kapalı devre sistemli çalışan solunum cihazı.
 • Açık devre sistemli çalışan solunum cihazı.
 • Açık devre sisteminin parçaları ve özellikleri.
 • Açık devreli sistemlerde hava hesaplamaları.
 • Temiz hava solunum cihazının temizliği ve bakımı.
 • Temiz hava solunum cihazını kullanım ve kuşanma teknikleri

YANGIN ALARM VE ALGILAMA SİSTEMLERİ

 • Genel yasal mevzuat ve standartlar
 • Yangın algılamada kullanılan sistemler
 • Yangın algılama üniteleri
 • Yangın değerlendirme ünitesi
 • Yangın çıkış üniteleri

OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

 • Sprinkler sistem ve çalışma prensibi
 • Sprinkler çeşitleri
 • Su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri
 • Köpüklü sabit söndürme sistemleri
 • Kuru kimyasal tozlu sabit söndürme sistemleri
 • Karbondioksitli sabit söndürme sistemleri
 • Diğer gazlı (FM-200, Argon, Novec 1230 gibi) sabit söndürme sistemleri ve kullanım alanları

  Sınıf Açılabilmesi İçin: Minimum 15 kişi gereklidir
   
   

       İletişim: 
       Mail: info@yanginegitimakademisi.com
       Gsm: 0549 588 22 20

 

 

 

 

 

 

BİZDEN HABERDAR OLUN
E-posta bültenimize üye olun, bizi takip edin.
SİZİ ARAYALIM
Eğitimlerimizle ilgili no bırakın, sizi arayalım.